chitalishta

Платформа Читалища свързва и включва

всички читалища в град Пловдив

във виртуална информационна мрежа

с единен събитиен календар

Платформата е част от

Кварталите на Пловдив ЗАЕДНО –

виртуално портфолио

keyboard_arrow_up