Район „Централен“

Работа с ромски деца

Период на провеждане: два пъти в годината Големина на работната група: 1 група от 15 деца  Място на провеждан: В…

group0
Free Course!

Сбирка на хора от различни възрастови групи

Период на провеждане:  Един път на три месеца от 18:00 ч. до 19:00 Големина на работната група: Място на провеждан:…

group0
Free Course!

Район „Източен“

Район „Западен“

Район „Северен“

Район „Южен“

Район „Тракия“

English (Английски)