За нас:

Основано е през 1928 г. с името „Съзнание“ в пристройка към училището на село Мичкюр (сега квартал „Прослав“), а по-късно към местното кметство е построен малък салон и стая за библиотека. Освен създадената библиотека с дарения от местните жители, в него се провеждат беседи, изнасят се сказки и пиеси от любителски драматичен състав, включително и в околните села. В средата на XX век читалището е преименувано на българския поет Никола Вапцаров. Важна за историята на читалището е 1962 г., когато със средства от самооблагането и с доброволен труд е построена самостоятелна читалищна сграда, където се провеждат значими местни мероприятия и до днес. По повод 50-годишнината на читалището е връчен орден „Кирил и Методий“, а на 75-годишнината му – „Почетен знак на Пловдив“.

От значение за дейностите на читалището са: библиотека с над 17 хил. тома, която се допълва всяка година; сформирани са клуб за литературно творчество, по фотография и клуб „КвАРТалът“, колектив за изобразително и приложно изкуство, танцови състави, провеждат се четения, срещи, детски утра, изложби, викторини, творчески и тематични вечери, концерти, чествания, отбелязват се празници, включително квартален събор на 2 май, издава се сборник с творби на участници в един от клубовете и в колектива, свързани с изкуство; участието в различни проекти.

Ако си любопитен за още, виж Информационната карта на читалището от Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове (РЕКИЦ).

Председател:  Иванка Димитрова Щурелова

Секретар:  Цветана Петрова Венкова

Адрес:    ул. „Елин Пелин“ 42, Пловдив

Телефон: 032/240053; 032/642968

E-mail:     vaptsarov.nikola@abv.bg

Facebook:  https://facebook.com/ChitalishteVaptsarovProslav/

Партньорства:

Пространства:

Свържи се с нас:

!

No Posts Found

Sorry, no posts found for your query.

Пространства