Price Free!

Course Features
access_time
Май – октомври 2018 г.

Дейности/описание: Проектът е свързан с научаване на социални и емоционални умения у децата от СУ „Найден Геров“, свързани с психологически похвати. Той е насочен към: Любов към живота Любов към земята Любов към птиците. Обособено е творческо пространство в двора на училище „Найден Геров“ за засаждане и отглеждане на билки с образователна и възпитателна цел. Целта е децата да бъдат научени на труд, отговорност, да научат за лечебните свойства на билките и тяхното приложение в живота. С този проект се слага началото на трайна инициатива клуб „Екология“.

Партньори: Проектът е финансиран от ОФ „Пловдив 2019“, с партньор СУ „Найден Геров“ – гр.Пловдив

English (Английски)

chat_bubble_outlineReviews