Price Free!

Course Features
access_time
Целогодишно
playlist_add_check
Вторник и четвъртък
terrain
Зала на читалището

Период:  Целогодишно

Ден и час на провеждане: Вторник и четвъртък

Място на провеждан:  Лекционна зала

Лице/телефон за контакт по дейността:  032/697726

Кой провежда дейността:  Кр. Памуков

English (Английски)

chat_bubble_outlineReviews