Price Free!

Course Features
access_time
Целогодишно, без летните месеци
playlist_add_check
Два пъти месечно – сряда от 10:00 ч. или от 16:00 ч.
terrain
Зала на читалището

Период: Целогодишно, без летните месеци

Ден и час на провеждане: Два пъти месечно – сряда от 10:00 ч. или от 16:00 ч.

Място на провеждан: Зала на читалището

Лице/телефон за контакт по дейността:  032/266568

Кой провежда дейността: Мария Ангелова

Допълнителна информация: 

English (Английски)

chat_bubble_outlineReviews